Vertrouwen & draagvlak: keys-to-success

"The best way to find out if you can trust somebody is to trust them." - Ernest Hemingway.

Het creëren van draagvlak en vertrouwen is essentieel voor leiderschap om verschillende redenen. Deze factoren zijn niet alleen belangrijk voor de werkrelaties binnen een organisatie, maar ze spelen ook een cruciale rol bij het bereiken van doelen en het stimuleren van groei. In deze blog leggen wij uit waarom het zo belangrijk is om te investeren in verttouwen en draagvlak als leidinggevende en op welke manier je dit in onze optiek kan realiseren.

Waarom is die investering in vertrouwen en draagvlak dan zo belangrijk?

 1. Bevorderen van samenwerking: Leidinggevenden die vertrouwen opbouwen, bevorderen een cultuur van samenwerking. Medewerkers zijn eerder bereid om hun ideeën te delen, samen te werken en elkaar te ondersteunen als er een sterk gevoel van vertrouwen bestaat
 2. Beïnvloeden van bedrijfscultuur: Leiderschap speelt een grote rol bij het bepalen, maar ook het veranderen van de bedrijfscultuur. Een cultuur van vertrouwen kan helpen om een positieve en (psychologische) veilige werkomgeving te creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd en gesteund voelen.
 3. Bevorderen van betrokkenheid en productiviteit: Medewerkers die vertrouwen hebben in hun leidinggevenden voelen zich meer betrokken bij hun werk. Wanneer medewerkers vertrouwen hebben in het leiderschap, zijn ze vaak gemotiveerder, meer betrokken en productiever, wat direct bijdraagt aan het succes van de organisatie.
 4. Minderen van weerstand tegen verandering: Verandering is een constante factor in elke organisatie, en het kan vaak weerstand oproepen. Leidinggevenden die een solide basis van vertrouwen hebben gelegd, zullen merken dat hun teams flexibeler en ontvankelijker zijn voor verandering.
 5. Verhogen van retentie: Wanneer medewerkers vertrouwen hebben in hun leidinggevenden, zijn ze minder geneigd om elders naar werk te zoeken. Dit betekent dat het bedrijf talent kan behouden.
 6. Beïnvloeden van bedrijfscultuur: Leiderschap speelt een grote rol bij het bepalen van de bedrijfscultuur. Een cultuur van vertrouwen kan helpen om een positieve werkomgeving te creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd en gesteund voelen

Het creëren van draagvlak en vertrouwen is geen eenvoudige taak en vereist consistente actie van leidinggevenden. Dit omvat het tonen van integriteit, het nakomen van beloftes, voorbeelgedrag (lead by example), het duidelijk communiceren van verwachtingen, het luisteren naar medewerkers, en het erkennen en waarderen van hun inspanningen. Het kan tijd kosten om dit niveau van vertrouwen op te bouwen (zoals het spreekwoord luidt: "vertrouwen komt te voet en gaat per paard"), maar de voordelen die het oplevert, zijn het meer dan waard. En daarnaast, dit hoort in onze optiek 'gewoon' bij je rol, taak en verantwoordelijkheid als leidinggevende, dus geef dat serieus én op een authentieke wijze aandacht, want dan alleen zal het gezien en gewaardeerd worden.

Het is belangrijk te benadrukken dat draagvlak en vertrouwen niet out-of-the-blue ontstaan. Ze zijn het resultaat van consequent gedrag en duidelijke open communicatie van de leidinggevenden.

Het zijn zaken die dagelijks op de proef worden gesteld, maar zorgvuldig in geinvestteerd en onderhouden moeten worden. Hieronder beschrijven wij enkele manieren waarop leidinggevenden dit in onze optiek kunnen (lees:moeten) doen:

 1. Transparantie: Leidinggevenden moeten open, kwetsbaar en eerlijk communiceren over beslissingen en veranderingen in de organisatie. Bovendien zullen medewerkers eerder een verandering steunen als ze begrijpen waarom deze nodig is.
 2. Betrouwbaarheid: Leidinggevenden moeten hun beloften nakomen en consistent handelen. Dit geldt met name voor hunzelf (practice what you preach).
 3. Empathie: Leidinggevenden dienen aandacht tw hebben voor de gevoelens en behoeften van hun medewerkers. Ze moeten bereid zijn om te luisteren en te begrijpen, en moeten respect tonen voor de meningen en ideeën van hun teamleden.
 4. Erkenning & waardering: Leidinggevenden dienen de inspanningen en prestaties van hun medewerkers erkennen. Dit kan helpen om medewerkers te motiveren en hun gevoel van betrokkenheid bij het bedrijf te vergroten.
 5. Inclusieve besluitvorming: Door medewerkers te betrekken bij beslissingen die hen aangaan, kunnen leidinggevenden een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid creëren. Dit bevordert niet alleen het vertrouwen, maar zorgt ook voor een breder draagvlak voor beslissingen.

Een bedrijfscultuur waarin vertrouwen en draagvlak centraal staan, is niet iets dat van de ene op de andere dag gerealiseerd kan worden. Het vergt toewijding, tijd, nspanning...en heel veel geduld. 

Maar de voordelen zijn duidelijk: een betere samenwerking, meer flexibiliteit (bij veranderingen), een hogere productiviteit en retentiegraad en in onze optiek het allerbelangrijkste: een positieve bedrijfscultuur waarbinnen men zich veilig en gehoord voelt. Daarom is het creëren van draagvlak en vertrouwen niet alleen een noodzaak voor leidinggevenden, maar voor het gehele bedrijf. 

Ben je benieuwd naar hoe jij persoonlijk als leidinggevende of binnen een team of organisatie het draagvlak en vertrouwen kan ontwikkelen en vergroten? Neem dan vandaag nog contact met ons op!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.