Mensen zijn geen pionnen...

“Wie met mensen omgaat als met pionnen, ziet spoedig dat zijn schaakbord leeg is.”  - Confucius.

Volgens onderzoek van het Amerikaanse bedrijf Gallup (2015) blijkt dat 50% van de medewerkers hun baan opzeggen vanwege een slechte relatie met hun leidinggevende. De rol van een leidinggevende is dus cruciaal, aangezien uit datzelfde onderzoek blijkt dat 70% van de factoren die bijdragen aan de werkvreugde van de medewerkers direct gerelateerd zijn aan de leidinggevende.

Net als Gallup stelt de Amerikaanse auteur en psycholoog Travis Bradberry dat werknemers niet ontslag nemen vanwege de baan zelf, maar vanwege de leidinggevende. Door veel managers wordt het hoge verloop vaak aan allerlei factoren verweten, maar zij negeren volgens Bradberry de crux van het probleem. Veel managers schieten namelijk nogal eens tekort in het behouden van (goede) werknemers. Hij geeft hiervoor negen punten, namelijk:

  1. Medewerkers worden overvraagd.
  2. Leidinggevende geven geen erkenning en waardering aan hun medewerkers.
  3. Leidinggevende geven niet om hun medewerkers.
  4. Leidinggevenden komen hun beloftes en afspraken niet na.
  5. De “verkeerde” medewerkers worden gekozen en bevorderd.
  6. Leidinggevenden laten de medewerkers hun doelen niet nastreven.
  7. Leidinggevenden ontwikkelen niet de vaardigheden van hun medewerkers.
  8. Medewerkers worden niet gestimuleerd in hun creativiteit door hun leidinggevenden.
  9. Medewerkers worden niet intellectueel uitgedaagd door hun leidinggevenden.

Kortom, als leidinggevende willen dat hun mensen blijven, dan moeten ze hun goed behandelen. Zij moeten daarom maximaal investeren in hun talenten, hun potentie en ambitie. Zorg dat ze voldoende verantwoordelijkheid, autonomie en beslissingsruimte ervaren, maar zorg ook dat je investeert in vertrouwen en veiligheid door het maken van verbinding.  

Hoe dan ook, leidinggevenden moeten ervoor zorgen dat medewerkers voor hun willen werken, want als ze niet investeren, dan kan het schaakbord heel snel leegraken…

De verschillende workshops en trainingen van LEAD BY EXAMPLE  geven verschillende tips & tools aan (toekomstige) leidinggevenden om te zorgen dat zij in verbinding blijven met hun mensen door te investeren in draagvlak, vertrouwen en (persoonlijke) veiligheid. Interesse? Stuur ons een bericht.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.